made_in_finland Porcistart

Förpackningsstorlek: 20 kg

Porcistart

En pelleterad och mycket god prestarter för smågrisar. Porcistart består av mångsidiga och mycket lättsmälta råvaror, som garanterar smågrisarna en god tillväxt och tarmhälsa. Porcistart kompletterar näringstillgången optimalt hos diande smågrisar. Kom ihåg att vatten alltid ska finnas fritt tillgängligt och rengör fodertråget regelbundet. Enligt rekommendationerna ska Porcistart-utfodringen fortsätta över avvänjningen.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: