Förpackningsstorlek: 25 kg

Mycofix Plus BBSH

Mycofix Plus BBSH är avsett för svin och binder ett brett spektrum av mykotoxin. Det innehåller bentonit, Biomin BBSH 797 mikroorganismer, kiselgur, inaktiverad jäst och havsalger. När mykotoxiner är bundna kan de inte tas upp av organismen och mikroorganismen Biomin BBSH 797 avgiftar effektivt deoxynivalenol.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: