Förpackningsstorlek: 25 kg

Magnesiumoxid

En magnesiumkälla till gårdens egen foderblandning och fullfoderutfodring. Magnesiumoxid innehåller 60 % rent magnesium.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: