FramsidaFoder och mineralämnenDricksfoderNuklospray Yoghurt
Nuklospray Yoghurt

Förpackningsstorlek: 10 kg

Nuklospray Yoghurt

Nuklospray Yoghurt är avsett att vara första tillskottsfoder i alla kullar. Nuklospray Yoghurt ökar smågrisarnas konsumtion av torrfoder och tillgång på energi. En hög konsumtion av torrfoder minskar också problem i samband med avvänjningen. • Jämn tillväxt i hela smågriskullen • Minskar smågrisdödligheten • Minskar belastningen på suggor med stora kullar

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: