FramsidaFoder och mineralämnen

Foder och mineralämnen

För komplettering av hemblandarfoder behövs flera olika typer av produkter, för att kunna säkra djurens genetiska produktionsförmåga, hälsa och välmående. Med hjälp av olika kompletterande foderkomponenter lyckas utnyttjande av hemblandarråämnen med största säkerhet. I Hiven Oy:s produkturval finns smakliga mineralfoderblandningar och slickstenar för alla djurgrupper.

76 produkter hittades i produktgruppen

Dricksfoder

 • Elitemilk Pigi Cup Favorite

  Elitemilk Pigi Cup Favorite

  Elitemilk Pigi Cup Favorite är en mjölkersättare av hög kvalitet för smågrisar. Bra löslighet och därför lämplig för automatisk utfodring. Elitemilk Pigi Cup Favorite används som tillägg eller ersättning för suggmjölken. - Högkvalitativa, mycket smältbara råämnen - Vitamin- och...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Elitemilk Pigi Yoghurt

  Elitemilk Pigi Yoghurt

  Elitemilk Pigi Yoghurt är ett mjölkbaserat tilläggsfoder som det första tillskottet för alla kullar genast efter råmjölken. Det är ett utmärkt tillskott till suggmjölken och ökar energiintaget särskilt i stora kullar. Elitemilk Pigi Yoghurt påskyndar utvecklingen av torrsubstansintag vilket också minskar...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Lactolus

  Lactolus

  Lactolus är lämpligt dricksfoder för kalvar genast efter råmjölken och ända till avvänjningen. Lactolus löses lätt och passar utmärkt för manuell- och automatutfodring. Sojafri! • God spjälkning av fett och proteiner -> god tillväxt • Viktigt tillskott av vitaminer och spårämnen för kalvar

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Nuklospray Yoghurt

  Nuklospray Yoghurt

  Nuklospray Yoghurt är avsett att vara första tillskottsfoder i alla kullar. Nuklospray Yoghurt ökar smågrisarnas konsumtion av torrfoder och tillgång på energi. En hög konsumtion av torrfoder minskar också problem i samband med avvänjningen. • Jämn tillväxt i hela smågriskullen • Minskar...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Vilomilk Lacto

  Vasslebaserat dricksfoder som innehåller kaseinat för kalvar. Produkten är lämplig för användning genast efter råmjölksäsongen under hela drickssäsongen. Vilomilk Lacto är lämplig för både automat- och syredrycker. Produkten innehåller en mjölksyrebakteriestam som tar hand om matsmältningskanalens...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Foder för hästar

 • made_in_finland
  TalliPro Active

  TalliPro Active

  TalliPro Active kompletterar utfodringen, som baserar sig på hö/ensilage och havre, med mineral- och spårämnen samt vitaminer enligt hästens behov. TalliPro Active innehåller Lithothamium Calcareum som effektivt buffrar magsyrorna och rekommenderas därför speciellt för hästar som repar sig från magsår....

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  TalliPro Breeder

  TalliPro Breeder

  TalliPro Breeder är planerat att komplettera digivande stons och växande fölets mineral- och spårämnesbehov, när utfodringen baserar sig på havre och hö/ensilage. TalliPro Breeder kompletterar också den ökade proteintillgången med ett mångsidigt och kvalitativt proteinråämnesinnehåll. Vitaminerade...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  TalliPro Hiveral

  TalliPro Hiveral

  • Kalcium/fosfor- förhållandet 2,3:1 • idealiskt för grovfoderutfodring • organiskt selen • tillsats av A-, D- och E-vitamin • förpackningsstorlek 20 kg Mineralfoderblandning för hästar TalliPro Hiveral är ett mineralfoder i pulverform som innehåller havsalg samt...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  TalliPro Mysli

  TalliPro Mysli

  Havrefritt mysli för alla hästar. TalliPro Mysli är ett mångsidigt och smakligt foder utan havre. Mysli passar för alla hästar och ger en lämplig dos av mineral- och spårämnen samt vitaminer. Det balanserade innehållet ger månsidigt med energi och innehåller dessutom rikligt med tillgodotagbart och...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  TalliPro Premium

  TalliPro Premium

  TalliPro Premium är ett granulerat kompletteringsfoder som innehåller alla nödvändiga mineraler, spårämnen och vitaminer och lämpligt för alla hästar. Spårämnena i TalliPro Premium är i organisk kelatform och således i den bästa tillgodotagbara formen. Också selenet är i organisk form. Produkten...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  TalliPro Sport

  TalliPro Sport

  TalliPro Sport är ett granulerat kompletteringsfoder som används när utfodringen baserar sig på havre och hö/ensilage för sporthästar. TalliPro Sport tillfredsställer sporthästarnas behov under hård träning och tävling. TalliPro Sport innehåller förutom de viktiga mineralämnen också spårämnen,...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  TalliPro Sport Mysli

  TalliPro Sport Mysli

  Mysli som innehåller rikligt med energi för sporthästar. TalliPro Sport Mysli är ett mångsidigt och smakligt foder för sporthästar. TalliPro Sport Mysli innehåller rikligt med energi och de värmebehandlade råämnena är lätt tillgodotagbara. Sport Mysli innehåller mineral- och spårämnen i en rätt...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Kompletteringsfoder

 • Lactolus Starter Mysli

  Lactolus Starter Mysli

  Lactolus Starter Mysli är ett mycket smakligt kompletteringsfoder för kalvar. Lactolus Starter Mysli inleds när kalvarna är några dagar gamla. Konsumtionen av det goda kraftfodret utvecklar vompapillerna och påskyndar kalvens utveckling till idisslare. Efter fyra veckor kan Lactolus Starter Mysli bytas till ett...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Porcistart

  Porcistart

  En pelleterad och mycket god prestarter för smågrisar. Porcistart består av mångsidiga och mycket lättsmälta råvaror, som garanterar smågrisarna en god tillväxt och tarmhälsa. Porcistart kompletterar näringstillgången optimalt hos diande smågrisar. Kom ihåg att vatten alltid ska finnas fritt tillgängligt...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Porcistart Power

  Porcistart Power

  Ett pulverfoder för smågrisar som är en utmärkt övergång mellan Nuklospray Yoghurt och Porcistart. Man kan också använda Porcistart Power som första smågrisfoder och fortsätta med det över avvänjningen. Ges torrt eller utblandat i vatten som en varm gröt.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Porciwean

  Ett pelleterat, smakligt starter-foder för avvanda smågrisar. Porciwean består av mångsidiga och lättsmälta råvaror, som garanterar smågrisarna en god tillväxt och tarmhälsa.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland

  Porsastiiviste

  Ett kostnadseffektivt koncentrat för spannmålsutfodring av smågrisar. Porsastiiviste är ett pulverkoncentrat för smågrisar för att komplettera egen spannmål. Bruksmängden av koncentratet beror på spannmålskvaliteten och det kan ges till 10 dagar gamla smågrisar. Smågriskoncentratet innehåller högklassigt...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Vasikka Melica

  Vasikka Melica

  Ett pelleterat förstafoder för kalvar, som kan ges fritt från andra levnadsdagen. Består av goda och lättsmälta råvaror. Fodrets höga proteinhalt säkerställer en god start på tillväxten. Kom också ihåg att ge kalven ett högklassigt hö och rent vatten, för att främja torrfoderkonsumtionen och...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Mineralfoderblandningar och premixer

 • Hiveblend High Mag Plus

  Hiveblend High Mag Plus

  Ett kraftigt flytande tillskott av magnesium-, fosfor- och spårämnen för nötkreatur. Mineral och spårämnen i flytande form är lättupptagliga. • Doseras med pump tillsammans med vatten.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Ape Mira

  Melica Ape Mira

  Ett förmånligt kalciumhaltigt mineralpulver. Lämpligt i fraktkvarnsblandningar och i blandfoderutfodring av mjölkkor.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Ape Mira Premium

  Melica Ape Mira Premium

  Ett magnesiumhaltigt mineralpulver. Lämpligt för dikor och sina kor som sådant och för mjölkkor tillsammans med ett kalciumtillskott. Höga halter E-vitamin och spårämnen.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Melica Kasvu Lempi

  Melica Kasvu Lempi

  Pelleterat mineralfoder för växande nötdjur. Höga mineralhalter och tillsatt biotin för välmående klövar.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Kasvu Mira

  Melica Kasvu Mira

  Ett mångsidigt pulvermineral för stallutfodrings- och betesperioden. Vid sidan av den höga kalciumhalten innehåller Kasvu Mira magnesium och fosfor för växande nötdjurs behov.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Lammas Mira

  Melica Lammas Mira

  Ett balanserat kopparfritt mineralfoder för får. Mineralpulvret är lätt att blanda med det övriga fodret. Kan ges till får och lamm hela året. För finländska lantrasfår också med en tillsats av koppar.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Lammas Mira +Cu

  Ett kopparhaltigt mineralfoder speciellt för finska lantrasfår. 20x25 kg och 800 kg

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Melica Lempi

  Melica Lempi

  Ett mångsidigt, pelleterat smakmineralfoder för stallutfodrings- och betesperioden. Innehåller höga halter kalcium, natrium och magnesium för högproducerande kor.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Lypsy Mira Fosfori

  Melica Lypsy Mira Fosfori

  Mineralfoder som innehåller rikligt med kalcium, fosfor och magnesium i situationer då tilläggsfosfor är nödvändigt. Den höga spårämnes- och vitaminhalten gör produkten speciellt lämplig tillsammans med ensilage av låg kvalitet.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Mahti Mira

  Melica Mahti Mira

  Ett kalciummineralpulver för köttnöt och mjölkkor. Höga halter E- och D-vitamin.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Nurmi Mira

  Melica Nurmi Mira

  Ett mineralpulver med hög halt av kalcium och magnesium. Passar särskilt bra för att komplettera mjölkkors betesutfodring. Under stallutfodringen för att komplettera ett kaliumhaltigt ensilage.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Nurmi Mira Hiiva

  Melica Nurmi Mira Hiiva

  Mineralfoderblandning i pulverform för mjölkkor. Mineralfodret ha ett tillskot av levande jäst CNCM 1-1077 4b1711, som effektiverar vomfunktionen och främjar fibernedbrytningen som speciellt sker med hjälp av mikroberna samt balanserar vommens ph. Mikrober med bättre förmåga att nedbryter fiber, effektiverar...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Nurmi Mira NaBiCa

  Melica Nurmi Mira NaBiCa

  Mineralfoderblandning i pulverform för mjölkkor. Mineralfodret har ett tillskott av natriumbikarbonat, som buffrar syrorna i vommen och samtidigt minskar surheten i vommen. Det genomsnittliga rekommenderade intaget: Mjölkkor 350 g/dag. Natriumbikarbonattillskottets andel blir då 100 g/dag. Lämpar sig för...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Nurmi Mira Rasva

  Melica Nurmi Mira Rasva

  Mineralfoderblandning i pulverform för mjölkkor. Mineralfodret har ett tillskott av vom oupplösligt Bergafat-fett, som är en utmärkt energikälla för den högavkastande mjölkkon. Energivärdet i fodret är 12,14 MJ ME/kg ts. Det genomsnittliga rekommenderade intaget: Mjölkkor 450 g/dag. Fettillskottets andel...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Nurmi Mira Urea

  Melica Nurmi Mira Urea

  Mineralfoderblandning i pulverform för mjölkkor. Mineralfodret har ett tillskott av urea, som är en utmärkt kvävekälla för vommikroberna. Det genomsnittliga rekommenderade intaget: Mjölkkor 350 g/dag. Ureatillskottets andel blir då 100 g/dag.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Special Mira

  Melica Special Mira

  Ett kraftigt mineralpulver för högproducerande kor och växande nötdjur. Höga halter av spårämnen och vitaminer.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Melica Tarmo

  Melica Tarmo

  Ett pelleterat mineralfoder för sina kor. En mycket låg kalciumhalt, hög magnesiumhalt och en fosfortillsats som hjälper kons kalciumämnesomsättning att starta efter kalvningen.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Minera Calcium

  Minera Calcium

  Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Minera Phosphorus

  Minera Phosphorus

  Mineralfoderblandning som innehåller rikligt med fosfor för sinkor. Proportionen av kalcium och fosfor är 1:1 25 kg pulver. Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Minera Selenium

  Minera Selenium

  Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Minera Sheep

  Mineralfoderblandning i pulverform för får. Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Profimix Biotin

  Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Profimix Pauza

  Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Profimix Seleni-Plex

  Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Sika-Hiven Emakko Pro

  Sika-Hiven Emakko Pro

  En mineral-, spårämnes- och vitaminblandning för suggor. Används som tillsats i utfodring med spannmål-koncentrat, när man använder koncentrat avsett för slaktsvin. En exakt dosering beror på mängden koncentrat och dess innehåll. Innehåller bl.a. selen och alla nödvändiga B-vitaminer: • Finns också...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Sika-Hiven Pro

  Sika-Hiven Pro

  En mineral-, spårämnes- och vitaminblandning för svin. Används som tillsats i spannmåls-koncentratutfodring. En exakt dosering beror på mängden koncentrat och dess innehåll. • Innehåller bl.a. selen och alla nödvändiga B-vitaminer • Finns också med effektivt Hy-D® D-vitamin

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  SikaPre

  SikaPre

  En mineral-, spårämnes-, vitamin- och aminosyrablandning för suggor som komplement till utfodring med spannmål-soja. Lämplig giva är 3,5–4,5 % av hela blandningsmängden. • Innehåller också K-vitamin och höga halter smältbar fosfor • Treonin och lysin som aminosyratillsats • Fytas

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Sikakivennäinen

  Sikakivennäinen

  En balanserad och mångsidig basmineralprodukt för svingårdar som komplement till spannmåls-koncentratutfodring. Lämplig för suggor, smågrisar och slaktsvin. Lämplig i ekologisk produktion.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Slickstenar

 • Kanakivi Nokkis

  Kanakivi Nokkis

  Picksten uppehåller hönsens välbefinnande. Pickande är ett naturligt beteende hos höns och den tillgängliga stenen lindrar stress och minskar på pickandet av andra höns.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Nuolux

  Nuolux

  Nuolux är en mångsidig, magnesiumrik slicksten för nötbesättningar som mineral- och spårämneskälla på betet och i djurstallet. Nuolux innehåller magnesium och dessutom kalcium, fosfor, natrium, många spårämnen och ADE-vitaminer. Nuolux passar för alla nötdjur året runt. • Selen 50 mg/kg, en del...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Nuolux Tunnutus

  Nuolux Tunnutus

  Nuolux Tunnutus är en slicksten för sina nötdjur. Nuolux Tunnutus innehåller mineral och spårämnen i rätt relation till varandra. Innehåller också ADE-vitaminer. • Lämplig som enda mineralkälla under sintiden • Selen 50 mg/kg, en del organiskt

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Nuolux Vitamin

  Nuolux Vitamin

  Nuolux Vitamin är en mångsidig slicksten som vitamin-, mineral- och spårämnestillskott för nötboskapen. Nuolux Vitamin är utomordentligt lämplig för mjölkkorna under vinterutfodringen och för köttboskapen och kvigorna året om.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Nuolux lammas

  Nuolux lammas

  Nuolux Lammas är en mångsidig, magnesiumrik slicksten för fårbesättningar som mineraloch spårelementkälla på betet och i fårhuset. Nuolux Lammas innehåller magnesium och dessutom kalcium, fosfor, natrium, många spårämnen och ADE-vitaminer. Nuolux Lammas passar för alla får året runt. • Ingen...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • TalliPro Nuolumineraali

  TalliPro Nuolumineraali

  TalliPro Nuolumineraali är en utmärkt slicksten på betesmarken eller i hagen. En balanserad sammansättning gör den lämplig som enda mineral- och spårämneskälla för fullvuxna hästar och ponnyer som huvudsakligen är i grovfoderutfodring.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Vilolix Booster

  Vilolix Booster

  Vilolix Booster är en melassbaserad slicksten med tillsatt urea och effektiverar användningen av kväve i vommikroberna. Vilolix Booster passar bäst för utfodring där mängden av lösligt kväve är låg och det finns gott om lättlösliga kolhydrater. Booster kompletterar djurens intag av vitaminer och...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Vilolix Lammas

  Vilolix Lammas

  Den melassbaserade Vilolix Lammas-slickstenen som innehåller mycket vitaminer och spårämnen ger vommen snabbspjälkt energi och kväve (urea). Den passar utmärkt som komplement till foder som innehåller litet råprotein och för att effektivisera utnyttjandet av grovfoder.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Vilolix Lypsy

  Vilolix Lypsy

  Vilolix Lypsy är en smaklig och mångsidig slicksten som energi- och mineraltillskott för nötboskapen. Vilolix Lypsy innehåller rikligt med A- och D-vitamin samt spårämnen. En del av selenet är i organisk form. Slickstenen är lämplig också för ungboskapen.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Vilolix Magnesium

  Vilolix Magnesium

  En smaklig magnesium- och energislicksten på betet och i ladugården. Innehåller lättlösliga näringsämnen, t.ex. melass för vommikrobernas verksamhet och gör användningen av grovfoder effektivare. • Innehåller rikligt (10,5 %) med magnesium -> förebygger förlamningar som beror på magnesiumbrist

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Vilolix Menthol

  Vilolix Menthol

  En melassbaserad slicksten med mentol för kalvar och får. Vilolix Menthols naturligt verkande substanser lindrar irritationer i luftvägarna. Den läckra stenen lockar kalven att äta, vilket utvecklar torrfoderkonsumtionen. • Produkten har också de vitaminer och spårämnen som är viktigast för kalven. •...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Vilolix Natur

  Vilolix Natur

  En energi- och mineralsten för nöt och får. Lämplig i ekologisk produktion. Tryggar djurens tillgång på energi och mineral. • Förbättrar vommikrobernas funktion - Förbättrar utnyttjandet av bete och ensilage - Förbättrar produktionen och stöder hälsan

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Vilolix Poro

  Vilolix Poro

  Smaklig melassbaserad silicksten som innehåller rikligt med energi, mineral- och spårämnen samt vitaminer för renar och övriga viltdjur. Vilolix Poro ger vommen näringsämnen och innehåller också karbamid som kvävekälla för mikroberna.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Vilolix Umpi

  Vilolix Umpi

  En utmärkt energi- och mineralsten för sina kor. Innehåller alla vitaminer och mineral- och spårämnen som sina kor behöver. Hög E-vitaminhalt och lättupptagligt organiskt selen som ger kalven bättre livskraft. • Enkel dosering till sina kor • Håller vommikroberna pigga, ökar vommens volym och...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Foderkomponenter