FramsidaEkologisk produktion

Foderpreparat för ekologisk produktion

Du kan hitta våra produkter lämpliga för ekologisk produktion lätt med hjälp av filterfunktionen.
Med ekologisk djurproduktion avses djurproduktion enligt EU:s lagstiftning för ekologisk produktion underhörande Eviras tillsyn. Förutom specialkraven angående vårdpraktiken, ställer den ekologiska djurproduktionen noggranna krav på djurens utfodring. 

De ekologiskt producerande djurgårdarna i Finland är ännu ganska få. Största delen av de ekologiskt producerande gårdarna är nötköttproducenter, mjölkproducenter och fårköttproducenter. Till ekologisk produktion övergår i framtiden allt flera producenter som vill motsvara konsumenternas vilja att köpa högklassiga finska ekologiska produkter.

I framtiden satsar ocksåVilomix Finland Oy allt mera på ekologiska foder och på foderpreparat lämpliga för ekologisk produktion. Vilomix Finland Oy:s egen fabrik, beläget i Pemar, fick våren 2011 godkännande att både tillverka och importera ekologiska foder. Detta godkännande möjliggör ett omfattande utbud och sortiment på ekologiska foder och på lämpliga foderpreparat för ekologisk produktion. Vi vill vara med och producera inhemska kvalitetsprodukter för de finska konsumenterna.