EsilehtUudisedHiven Oy uueks nimeks saab Vilomix Finland Oy

vilomix_lehdistotiedoteEE.pdf (19.1 kt)

1. juunil 2014

Hiven Oy uueks nimeks saab Vilomix Finland Oy

Lugupeetud klient!

Hiven Oy on juba üle aasta olnud üks osa DLA kontserni kuuluvast Vilomixi grupist (Vilomix Holding A/S), mis arendab aktiivset tegevust rohkem kui 25 riigis. Vilomixi grupis on praegu käimas turundusimago üheaegne ühtlustamine kõigis kontserni kuuluvates ettevõtetes ühise nimetaja all: „Üks nimi, üks ettevõte”. Seepärast peame ka meie muutma oma ettevõtte nime ja turundusimago vastavaks kogu Vilomixi grupi ettekirjutustele. Nimemuutus tugevdab Hiven Oy positsiooni Vilomixi grupis.

Rahvusvahelistel turgudel on Vilomix väga laialdaselt tuntud kaubamärk näiteks kvaliteetsete eelsegude, farmipõhiste vitamiini- ja mineraalisegude ning erisöötade alal. Soomes on Vilomix veel üsna tundmatu nimi, kuid olukord muutub peagi, kui Soome loomakasvatajate seas hästi tuntud Hiven Oy hakkab kasutama nime Vilomix Finland Oy. Kõnekeeles ja reklaamides hakkame tarvitama lühemat nime Vilomix.

Vilomixi grupp on omanikuna võtnud kohustuse investeerida meie ettevõtte kasvu Soomes, arvestades kohalikke vajadusi ja erijooni. Meie peamine ülesanne on ka tulevikus valmistada kvaliteetseid kodumaiseid tooteid Soome, Rootsi ja Eesti loomakasvatajatele. Selle ülesande täitmisel on väga tähtsad ka rahvusvahelised kontaktid ja oskused. Pärast nimemuutust osatakse meie ettevõtet selgemalt siduda maailmas juba praegu tuntud Vilomixi grupiga ja see võimaldab saada laiemat toetust varasemast veelgi paremate toodete valmistamiseks. Meie eesmärk on kasvatada kvaliteetsete toodete abil müüki nii Soomes kui ka eksportturgudel.

Vilomixi gruppi kuulub mitmeid ettevõtteid, mis asuvad peale Soome näiteks Taanis, Rootsis, Norras, Baltimaades ja Venemaal. Nimemuutus ja turundusimago ühtlustamine lihtsustab erinevate tütarettevõtete vahel toimuvat koostööd ja tootevahetust. Tõhus ettevõtete vaheline koostöö tugevdab toodete konkurentsivõimet, mis tagatakse kasvavate mahtude, mitmekülgsema tootevaliku ja toorainete ühisostude kaudu. Koostöös tekib ettevõtete vahel Põhja-Euroopa kõige laialdasem tootearendusvõrgustik. Selle kaudu on muudatus kasulik ka meie Soome klientidele.

Teile varasemast tuttav piirkondlike müügiesindajate võrgustik jääb endiseks, samaks jäävad ka nende kontaktandmed. Nendega saab ühendust võtta sama lihtsalt nagu ennegi. Ainus teatud aja jooksul toimuv muutus on see, et autodele ilmuvad uuele nimele vastavad Vilomixi tunnused ja logod.

Toimuvad muudatused ei too kaasa muutusi meie töötajate hulgas. Meie toodete kättesaadavuse, kvaliteedi ja teenused tagavad ka edaspidi samad inimesed kes varemgi.

Ettevõtte Paimio kontori telefoninumbrid jäävad endiseks. Ettevõtte töötajate e-posti aadressid muudetakse siiski kujule eesnimi.perekonnanimi@vilomix.fi ja interneti kodulehe aadressiks saab www.vilomix.fi. Tutvuge meie kodulehega.

Hiven Oy on valmistanud kvaliteetseid tooteid Soome loomakasvatajatele juba üle 35 aasta. Nüüd muutub meie nimi, kuid olen kindel, et see vaid tõhustab meie pakutavaid teenuseid. Loodan, et koostöö meie vahel jätkub. Uue nime kaudu saadud sünergia aitab meil kliente varasemast veelgi paremini teenindada.

Head koostööd soovides Timo Lehtimäki Tegevdirektor

Vilomix Finland Oy (+358 104 027 701)