TalliPro Stable

Pakendi suurus: 150 g

TalliPro Stable

Hobustele valmistatava kuivsilo (kuivainesisaldus 50–75%) ja põhu konserveerimiseks mõeldud toode. Kuiva sööda kvaliteetseks konserveerimiseks on vaja spetsiaalselt sel otstarbel välja töötatud toodet. Konservandi ülesanne on vältida pärm- ja hallitusseente kasvu ning selle kaudu järelkuumenemist ja mükotoksiinide moodustumist. Piisab 25 tonni kuivsilo või 50 tonni põhu konserveerimiseks.

Sobivus

Veised Sead Lambad Linnud Hobused Koerad

Loomaliigid:

Mahetootmine: