made_in_finland Sika-Hiven Emakko Pro

Pakendi suurus: 20 kg

Sika-Hiven Emakko Pro

Mineraalide, mikroelementide ja vitamiinide segu emistele. Toodet kasutatakse teraviljal ja lihasigade söödakontsentraatidel põhineva söödaratsiooni täiendamiseks. Toodet Sika-Hiven emakko lisatakse 0,7–2% söödasegu kogusest. Täpne annustamine sõltub kasutatava söödakontsentraadi kogusest ja koostisest. Saadaval ka Hy D-vitamiiniga. 20 kg. Saadaval ainult soome.

Sobivus

Veised Sead Lambad Linnud Hobused Koerad

Loomaliigid:

Mahetootmine: