EsilehtEttevõttestPrivaatsuspõhimõtted

Küpsistega nõustumise hüpiktekst

"Kasutame oma veebisaidil küpsiseid Teie seadistuste meelespidamise, veebisaidi statistika ning sisu ja reklaamide isiklikustamise otstarbel. Seda teavet jagatakse kolmandate isikute, sh reklaami- ja analüüsipartneritega. Kui soovite meie veebisaidi kasutamist jätkata, tuleb Teil küpsiste kasutamisega nõustuda. Ka juhul, kui Te seda tekstiboksi eirate ja klõpsate veebisaidil, nõustute küpsiste kasutamisega eespool kirjeldatud eesmärkidel. Teil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. [Nõustun]"

Privaatsuspõhimõtted

Käitleme Teie isikuandmeid ja oleme koostanud käesolevad privaatsuspõhimõtted, milles Teid teavitatakse sellest, kuidas me Teie andmeid töötleme.

Kontaktandmed

Vilomix Finlans Oy käsitleb andmeid vastutustundlikult ning me tagame, et Teie isikuandmeid käideldakse kooskõlas õigusaktidega.

Vilomix Finland Oy

Veebisait: www.vilomix.fi

Äriühingu registreerimisnumber: 0472472-7

Tietosuoja-asiat (privaatsuse küsimusi)

Telefon: +358 10 402 7700

E-post: info@vilomix.fi

Isikuandmete töötlemine

Kui küsime Teilt isikuandmeid, teavitame Teid sellest ja andmete registreerimise eesmärgist. Teavitame Teid registreerimise ajal.

Kasutame Teie andmeid eelkõige Teie ja meie vaheliste kokkulepete täitmiseks ja ka selleks, et täiustada oma teenust ning tagada meie toodete ja teenuste kvaliteet, samuti Teiega suhtlemiseks.

Kasutame näiteks järgmisi andmeid.

Isikuandmed: näiteks andmed, mille Te sisestate uudiskirjaga liitumisel, üritustele registreerimisel, tööle kandideerimise avalduses või kontaktandmete esitamisel. Sellised andmed on muu hulgas Teie nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, teave üritustel osalemise kohta jms.

Tööle kandideerimise avalduses küsitakse peale selle Teie sugu, sünniaega, pilti ja teavet, mida otsustate oma avalduses meiega jagada.

Kui võtate Vilomix Finland Oy ühendust, võime edastada Teie andmeid Vilomix Finland Oy ühisettevõtete tütarettevõtetele, agentidele või turustajatele.

Teave veebisaidi kasutamise kohta: teave selle kohta, milliseid lehti Te saidil külastate. Teie IP-aadress salvestatakse logifailides ja Google Analyticsis. Teavet kasutatakse selleks, et veebisaidi kasutamist Teie jaoks mugavamaks teha, ja tehniliste probleemide lahendamiseks. Teavet kustutatakse pidevalt, kui see ei ole enam algseks eesmärgiks vajalik või muutub asjakohatuks.

Töötleme ainult asjakohaseid isikuandmeid

Töötleme üksnes neid Teie isikuandmeid, mis on eespool kirjeldatud eesmärkide täitmiseks asjakohased ja piisavad. See, mis liiki andmed on meie jaoks asjakohased, oleneb andmete töötlemise eesmärgist. Sama kehtib meie kasutatavate isikuandmete ulatuse kohta. Me ei kasuta rohkem andmeid, kui konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.

Töötleme ainult vajalikke isikuandmeid

Kogume, töötleme ja säilitame üksnes neid isikuandmeid, mis on meie eesmärkide täitmiseks vajalikud. Peale selle võidakse need andmeliigid, mille kogumine ja säilitamine on meie äritegevuses vajalik, sätestada õigusaktidega. Meie töödeldavate isikuandmete liik ja ulatus võib olla vajalik ka lepingulise või muu juriidilise kohustuse täitmiseks.

Kustutame Teie isikuandmed siis, kui need ei ole enam vajalikud

Kustutame Teie isikuandmed siis, kui need ei ole enam andmete kogumise, töötlemise ja säilitamise eesmärkideks vajalikud.

Üldised päringud salvestatakse seniks, kuni oleme osutanud Teie soovitud teenused, kuid mitte kauemaks kui kaheks aastaks.

Enne Teie isikuandmete töötlemist küsime Teilt nõusolekut

Enne, kui hakkame Teie isikuandmeid eespool kirjeldatud eesmärkidel töötlema, küsime Teilt selleks nõusolekut, välja arvatud juhul, kui meil on juriidiline kohustus andmeid koguda. Teavitame Teid sellistest kohustustest ja meie õigustatud huvist Teie isikuandmeid käidelda.

Teie nõusolek on vabatahtlik ja Te võite selle igal ajal tagasi võtta, pöördudes selleks meie poole. Kui soovite lisateavet, kasutage eespool olevaid kontaktandmeid.

Me ei avalda Teie isikuandmeid ilma Teie nõusolekuta

Kui avaldame Teie isikuandmeid oma partneritele, nt turunduseks, küsime selleks Teie nõusolekut ja teavitame Teid sellest, milleks Teie andmeid kasutatakse. Seda liiki avaldamisele võite igal ajal vastuväiteid esitada. Nagu aga eespool mainitud, võidakse Teie ja meie vaheliste kokkulepete täitmiseks ning meie teenuste optimeerimiseks avaldada andmeid kontserniga seotud asjakohastele äriühingutele ilma konkreetse nõusolekuta.

Me ei küsi Teilt nõusolekut juhul, kui meil on juriidiline kohustus Teie isikuandmeid avaldada, nt seoses ametiasutustele aruannete esitamisega.

Turvalisus

Kaitseme Teie isikuandmeid ja oleme kehtestanud teabeturbe sise-eeskirjad.

Oleme vastu võtnud teabeturbe sise-eeskirjad, mis sisaldavad juhiseid ja meetmeid, millega kaitstakse Teie isikuandmeid hävimise, kaotsimineku ja muutmise, loata avaldamise ning loata juurdepääsu ja andmetest teadasaamise eest.

Teie õigused

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega.

Teil on igal ajal õigus teada saada, mis andmeid me Teie kohta töötleme, kust need on saadud ja milleks me neid kasutame. Teil on ka õigus teada saada, kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame ja kes Teie kohta andmeid saab, ulatuses, mil me andmeid Taanis ja välismaal avaldame.

Andmetega tutvumist võidakse aga piirata teiste isikute privaatsuse, ärisaladuste ja intellektuaalomandiõiguste kaitsmiseks.

Teil on võimalus oma õigusi teostada meiega ühendust võttes. Meie kohtaktandmed leiate eestpoolt.

Teil on õigus lasta ebatäpsed isikuandmed parandada või kustutada

Kui arvate, et Teie isikuandmed, mida me töötleme, on ebatäpsed, on Teil õigus lasta need parandada. Selleks tuleb Teil meiega ühendust võtta ja meile teatada, milles ebatäpsused seisnevad ja kuidas neid parandada.

Mõnel juhul on meil kohustus Teie isikuandmed kustutada. Seda peame tegema näiteks siis, kui Te oma nõusoleku tagasi võtate. Kui arvate, et Teie andmed ei ole enam vajalikud eesmärgiks, milleks me need kogusime, võite taotleda nende kustutamist. Võite meiega ühendust võtta ka siis, kui arvate, et Teie isikuandmete meiepoolne töötlemine rikub seadust või muid juriidilisi kohustusi.

Kui esitate taotluse oma isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks, siis kontrollime, kas tingimused on täidetud, ja kui nii, siis teeme muudatused või kustutame andmed esimesel võimalusel.

Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele

Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele. Teil on õigus esitada ka vastuväide oma andmete jagamisele turunduse eesmärgil. Vastuväite saatmiseks kasutage eespool olevaid kontaktandmeid. Kui Teie vastuväide on põhjendatud, võtame meetmed Teie isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.

Kaebuste esitamise õigus

Teil on õigus igal ajal esitada kaebus otse Vilomix Finland Oy. Kaebuse võite esitada e-kirjaga aadressil info@vilomix.fi (vt ka eespool olevaid kontaktandmeid). Võite esitada kaebuse Teie isikuandmete meiepoolse käitlemise kohta ka kohalikele isikuandmete kaitse asutustele.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsised, eesmärk ja asjakohasus

Kui paigaldame küpsiseid, teavitame Teid küpsiste kaudu andmete kogumisest ja nende kasutamise eesmärgist.

Paigaldame Teie seadmesse küpsiseid selleks, et optimeerida kasutusvõimalusi, suurendada veebisaidi kasutatavust ja seda üldiselt täiustada, samuti turundustegevuse suunamiseks.

Näiteks paigaldame Teie seadmesse järgmiste partnerite küpsiseid.

Google

Kui külastate www.vilomix.fi, jagatakse Teie külastust Google’iga, et me saaksime analüüsida, kuidas meie veebisaidi külastajad meie saiti kasutavad, mõõta oma turundustegevust ja näidata Teile asjakohaseid reklaame.

Jagame Google’iga ka teavet selle kohta, kuidas Te meie saiti kasutate. Google saab need andmed ühendada Teie poolt Google’ile antud andmetega või andmetega, mida nad on kogunud seoses Google’i teenuste Teie-poolse kasutamisega.

Facebook

Kui külastate https://www.facebook.com/TalliPro/, jagatakse Teie külastust Facebookiga, et me saaksime analüüsida, kuidas meie veebisaidi külastajad meie saiti kasutavad, mõõta oma turundustegevust ja näidata Teile asjakohaseid reklaame.

Jagame Facebookiga ka teavet selle kohta, kuidas Te meie saiti kasutate. Facebook saab need andmed ühendada Teie poolt Facebookile antud andmetega või andmetega, mida nad on kogunud seoses Facebooki teenuste Teie-poolse kasutamisega.

Küsime Teilt nõusolekut

Kui paigaldame Teie seadmesse küpsiseid, küsime Teilt selleks nõusolekut. Küpsiseid, mis on vajalikud statistika koostamiseks ning funktsionaalsuse ja seadete tagamiseks, võidakse kasutada ilma Teie nõusolekuta.

Meie veebisaidile tulles näete ekraanil hüpikteksti asjakohase teabega küpsiste kohta. Kui Te seda tekstiboksi eirate ja klõpsate veebisaidil, nõustute küpsiste kasutamisega eespool kirjeldatud eesmärkidel.

Kui kaua küpsiseid säilitatakse?

Küpsised kustutavad end pärast teatavat kuude arvu (see võib olla erinev), kuid neid uuendatakse igal külastusel.

Kuidas küpsiseid kustutada?

Vt juhendit siit: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Internetis leidub ka teisi juhendeid.

Kuidas küpsiseid vältida?

Kui Te ei soovi küpsiseid saada, võite need blokeerida. Vt juhendit siit: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Internetis leidub ka teisi juhendeid.

Kuidas küpsiste üle üksikasjalikku kontrolli saada?

Kui soovite saada kontrolli selle üle, milliseid küpsiseid Teie seadmesse paigaldatakse, soovitame kasutada töövahendit Ghostery (https://www.ghostery.com/). Me ei ole Ghosteryga kuidagi seotud ega osuta selle kasutajatuge. Teatavate küpsiste blokeerimiseks saate teha vastava seadistuse oma iOSi seadmes – selle kohta vt lisateavet siit: Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).