Viscolight

Pakendi suurus: 7 kg

Viscolight

Viscolight on virtsa käitlemist lihtsustav aine. Viscolight kiirendab virtsa segunemist, moodustab hoidlale hea pinnakihi ja vähendab põhjasetete hulka. Toode muudab virtsa homogeenseks ja vähendab tekkivat haisu.

Sobivus

Veised Sead Lambad Linnud Hobused Koerad

Loomaliigid:

Mahetootmine: