EtusivuBiotal – tutkittua rehunsäilöntää

Biotal – tutkittua rehunsäilöntää

Katso video rehunsäilönnästä...


Supersile – kostealle rehulle (kuiva-aine yli 20 %) - Kostean säilörehun säilöntään tarkoitettu, nopeasti pH:ta laskevia bakteerikantoja sisältävä valmiste.

Laadukkaat bakteerikannat

Supersile sisältää kaksi toisiaan täydentävää maitohappobakteerikantaa, jotka yhdessä toimien laskevat nopeasti rehun pH-arvoa. Näin nopea pH:n lasku ei ole mahdollinen ainoastaan yhtä bakteerikantaa käyttäen.  Kostean säilörehun säilönnässä nopea pH:n lasku on edellytys rehun hyvälle säilymiselle, joten kostealle säilörehulle kannattaa käyttää aina juuri tähän tarkoitukseen suunniteltua tuotetta.

Patentoitu entsyymipaketti

Jotta kosteaan säilörehuun muodostuu riittävästi maitohappoa, tulee rehussa olla riittävästi sokeria (noin 3 % sokeria tuorepainossa).  Iso osa ruohon sisältämästä sokerista on sitoutunut rakennehiilihydraatteihin eikä ole tavallisesti maitohappoa tuottavien bakteerien käytettävissä. Supersile sisältää patentoidun entsyymipaketin, joka hajottaa näitä hiilihydraatteja vapauttaen sokeria. Tämä varmistaa sen, että Supersilen sisältämille bakteerikannoille on riittävästi sokeria tarjolla nopean ja tehokkaan käymisreaktion aikaansaamiseksi.  Lopputuloksena saadaan hyvin säilynyttä kosteaa säilörehua, jossa valkuaisen laatu on pysynyt hyvänä.
Axphast – huipputuote esikuivatulle säilörehulle, jonka kuiva-ainepitoisuus on 27 -35 %

Axphast – Nopea käymisreaktio

Axphast sisältää neljä tarkoin valittua bakteerikantaa, jotka toimivat yhdessä nopean pH:n laskun saavuttamiseksi. Nopea pH:n lasku estää haitallisten bakteerien kasvun ja estää virhekäymisen aiheuttaman ravintoainetappion. Entsyymipaketti varmistaa sokerien riittävyyden nopean ja tehokkaan käymisreaktion aikaansaamiseksi.

Axphast – tutkittua voimaa entsyymeistä

Parantamalla nurmirehun kuitujen hajotusta voidaan saavuttaa suuri etu käymisreaktioon ja myös rehun hyväksikäyttöön – tämän vuoksi Axphastiin on lisätty ainutlaatuinen, patentoitu entsyymipaketti. Kaikki nurmirehun sisältämät kuidut eivät ole sellaisenaan valmiita pötsimikrobien käyttöön, sillä kuidut ovat tiukasti sitoutuneena nippuihin. Axphastin sisältämät entsyymit todistetusti hajottavat näitä nippuja. Tällä saavutetaan kolme tärkeää etua:

 • Kuitujen hajottaminen vapauttaa sokereita maitohappoa tuottavien bakteerien ravintoaineeksi. Kun sokeria on enemmän käytettävissä bakteerit laskevat pH:n nopeasti tarvittavalle tasolle.
 •  Kun kuituniput on hajotettu, pötsimikrobeilla on käytettävissä enemmän pinta-alaa kuidun hajottamiseksi.
 • Se parantaa rehun sulavuutta.

 Axphast – parempi tuotto

Axphastilla säilötty rehu parantaa maitotuotosta ja mahdollistaa paremman tuloksen terveempien lehmien ja paremman rehunhyväksikäytön myötä.


Axcool – Erityisesti kuivahkon esikuivatun säilörehun (kuiva-aine yli 30 %) säilöntään tarkoitettu bakteeriseos, joka ehkäisee tehokkaasti rehun jälkilämpiämistä.

Axcool – ehkäisee hiivojen ja homeiden kasvua

Axcool sisältää pantentoitua  L. buchneri 40788 -bakteeria, joka on alkuperäinen ja eniten tutkittu  kuivalle säilörehulle tarkoitettu bakteerikanta. Se tuottaa säilörehuun useita voimakkaasti hiivojen ja homeiden kasvua estäviä aineita, joita tarvitaan kuivemman säilörehun säilymiseen. Lopputuloksena saadaan rehua, jossa on vähemmän hiivoja ja homeita myös siilon avaamisen jälkeen.

Axcool – vähentää jälkilämpenemistä

Hiivat käyttävät maitohappoa ravintonaan heti, kun siilo avataan ja rehu pääsee tekemisiin hapen kanssa. Hiivojen toiminta tuottaa lämpöä, saa aikaiseksi ravintoainetappioita ja rehu alkaa pilaantua. Hiivojen ja muiden ei-toivottujen mikrobien kasvun estäminen parantaa rehun säilyvyyttä ja vähentää jälkilämpenemistä.

Huonosti säilyneen rehun kuiva-aine- ja ravintoainetappiot voivat olla siiloa avattaessa jopa 25 %. Axcoolia käyttämällä pystytään minimoimaan ravintoainetappiot. Erityisesti  tämä näkyy siilon avaamisen jälkeen syöttörintaman pysyessä  hyvälaatuisena. Kun rintauksessa ei tapahdu rehun pilaantumista, voidaan siiloa käyttää ongelmitta myös lämpimään kesäaikaan.  Vuodenajasta riippumatta jälkilämpenemisen estäminen parantaa rehun maittavuutta ja lisää rehun syöntiä. Parempi syönti lisää maitotuotosta ja kasvua.

Axcool – ehkäisee hiivojen ja homeiden kasvua

Axcoolilla säilötty esikuivattu säilörehu parantaa maitotuotosta ja mahdollistaa paremman tuloksen.Biostable – erityisesti säilöheinän (kuiva-aine yli 50 %) säilöntään kehitetty bakteerivalmiste, joka estää tehokkaasti homeiden ja hiivojen kasvua.

Biostable – ehkäisee hiivojen ja homeiden kasvua

Biostable sisältää pantentoitua L. buchneri 40788 -bakteeria, joka on alkuperäinen ja eniten tutkittu  kuivalle säilöheinälle tarkoitettu bakteerikanta. Se tuottaa säilöheinään useita voimakkaasti hiivojen ja homeiden kasvua estäviä aineita: propyleeniglykolia, 1-propanolia, propionihappoa ja etikkahappoa. Nämä vähentävät merkittävästi säilöheinän lämpiämistä paalin avaamisen jälkeen.  Lopputuloksena saadaan laadukasta säilöheinää, jossa on vähemmän hiivoja ja homeita.
Linkit tuotesivuille:


Katso video rehunsäilönnästä


Hyvän rehunsäilönnän muistilista

Viljele nurmi tehokkaasti

 • Niitä nurmi D-arvon ollessa yli 680 g/kg ka.
 • Älä lannoita liikaa. Nurmi pystyy normaaleissa kasvuolosuhteissa käyttämään typpeä n 1kg/ha/pv.
 • Varmista, että rehunurmi on puhdasta nurmea. Torju rikkakasvit.

Korjaa rehu oikein

 • Tarkista korjuukoneiden säädöt.
 • Niitä nurmi noin 8 cm sänkeen, jolloin rehu jää irti maasta.
 • Karhota korjuulaitteelle sopivaan karhoon.
 • Estä mullan pääsy rehuun – oikeat ajolinjat – puhtaat ajoreitit.
 • Lyhyt silppu tallaantuu parhaiten, huolehdi teristä.
 • Tiivistä rehu joka kuorman jälkeen ohuina kerroksina, traktori tallaa max 30 cm.

Varastoi huolellisesti

 • Puhdista siilot kunnolla ennen työn aloittamista.
 • Hyvä tiivistäminen parantaa varastokapasiteettia.
 • Kuiva rehu vaatii enemmän tiivistämistä. Paalit tiukempia ja siilon paremmin tiivistetty
 • Tiivistämisessä ajokertojen määrä ja pintapaine ratkaisevat, ei ajonopeus.
 • Käytä tiivistämiseen painavaa konetta, kapeita renkaita, korkeaa ilmanpainetta.
 • Älä aja rehun päälle likaisilla renkailla.
 • Tarvittaessa voit levittää suolaa 1kg/m2 siilon tai auman pintaan. Erityisesti kuivalla rehulla tämä parantaa pintakerroksen säilyvyyttä.
 • Peitä auma huolella, painota esim. hiekalla, turpeella, sahanpurulla tai renkailla.

Pidä rehu laadukkaana

 • Estä lintujen ja jyrsijöiden pääsy erityisesti käymisprosessin alkuvaiheissa.
 • Käytä rehun irrotukseen rehuleikkuria, joka leikkaa rehun ylhäältä alaspäin.
 • Suunnittele siilo tai auma siten, että rintaus etenee riittävän nopeasti.

Normaalisti rehun sokeripitoisuus riittää aina biologiseen rehunsäilöntään. Jos kaadettu rehu on kuitenkin seissyt useita päiviä sateessa ennen korjuutta, voi olla aihetta epäillä sokeripitoisuuden laskeneen alhaiseksi. Käytä silloin muita kuin biologisia säilöntäaineita.

Lataa Biotal-esite...