EtusivuBioLux

BioLux – luksusta säilöntään!BioLux-sarja tarjoaa uudet biologisen rehunsäilönnän luksustuotteet, joihin on valittu parhaat mahdolliset maitohappobakteeriyhdistelmät ottaen huomioon säilörehun tavoiteltu kuiva-ainepitoisuus ja raaka-ainepohja. Mukana ovat patentoidut bakteerikannat ja kosteille rehuille tarkoitetuissa tuotteissa entsyymipaketit varmistamaan sokerin riittävyys ja pH:n tehokas lasku. Kuivempien rehujen tuotteissa bakteeriyhdistelmät on suunniteltu parhaaksi mahdolliseksi estämään hiivojen ja homeiden kasvu sekä jälkilämpeneminen.

Maittava ja laadukas säilörehu on märehtijän ruokinnan tärkein osa. Hyvin säilyneestä ja sulavasta rehusta nauta saa ravintoaineita sekä kasvuun että maidontuotantoon. Laadukas säilörehu mahdollistaa karkearehun käytön maksimoimisen ruokinnassa ja karkearehuvaltainen ruokinta pitää huolta lehmän terveydestä ja hyvinvoinnista. BioLux-sarjan on kehittänyt suomalaisille nurmirehulaaduille Euroopan johtava säilörehuasiantuntija Lallemand.

BioLux-tuotteet nyt ennakkotarjouksessa 31.1.2022 asti. 

Kysy lisätietoja lähimmältä alue-edustajaltasi!


BioSile - Kostealle rehulle

Kostean rehun (kuiva-aine yli 20 %) säilöntään tarkoitettu, nopeasti pH:ta laskevia bakteerikantoja sisältävä valmiste.

Laadukkaat nopeasti toimivat bakteerikannat

BioSile sisältää kaksi toisiaan täydentävää maitohappobakteerikantaa, jotka yhdessä toimien laskevat nopeasti rehun pH-arvoa. Kostean rehun säilönnässä nopea pH:n lasku on edellytys hyvälle säilymiselle, joten kostealle säilörehulle kannattaa käyttää aina juuri tähän tarkoitukseen suunniteltua tuotetta.

Patentoitu entsyymipaketti

Jotta kosteaan säilörehuun muodostuu riittävästi maitohappoa, tulee rehussa olla riittävästi sokeria. Iso osa ruohon sisältämästä sokerista on sitoutunut rakennehiilihydraatteihin eikä ole tavallisesti maitohappoa tuottavien bakteerien käytettävissä. BioSile sisältää patentoidun entsyymipaketin, joka hajottaa näitä hiilihydraatteja vapauttaen sokeria. Tämä varmistaa sen, että BioSilen sisältämille bakteerikannoille on riittävästi sokeria tarjolla nopean ja tehokkaan käymisreaktion aikaansaamiseksi. Lopputuloksena saadaan hyvin säilynyttä kosteaa säilörehua, jossa valkuaisen laatu on pysynyt hyvänä.

Tutkittua voimaa entsyymeistä

Parantamalla nurmirehun kuitujen hajotusta voidaan saavuttaa suuri etu käymisreaktioon ja myös rehun hyväksikäyttöön. Kaikki nurmirehun sisältämät kuidut eivät ole sellaisenaan valmiita pötsimikrobien käyttöön, sillä kuidut ovat tiukasti sitoutuneena nippuihin. BioSilen sisältämät entsyymit todistetusti hajottavat näitä nippuja. Tällä saavutetaan kolme tärkeää etua:

  • Kuitujen hajottaminen vapauttaa sokereita maitohappoa tuottavien bakteerien ravintoaineeksi. Kun sokeria on enemmän käytettävissä bakteerit laskevat pH:n nopeasti tarvittavalle tasolle.
  • Kun kuituniput on hajotettu, pötsimikrobeilla on käytettävissä enemmän pinta-alaa kuidun hajottamiseksi –> tehokas rehun hyväksikäyttö

BioFast PG - Kosteahkolle rehulle

Kosteahkon rehun (kuiva-ainepitoisuus 27–40 %) säilöntään tarkoitettu bakteeriseos, joka laskee tehokkaasti pH:ta, estää jälkilämpenemistä ja tuottaa rehuun propyleeniglykolia.

BioFast PG sisältää kahta tarkoin valittua erittäin nopeasti pH:ta laskevaa bakteerikantaa. Nopea pH:n lasku estää hai-tallisten bakteerien kasvun ja estää virhekäymisen aiheutta-man ravintoainetappion. BioFast PG:n sisältämä entsyymipa-ketti varmistaa sokerien riittävyyden nopean ja tehokkaan käymisreaktion ja pH:n laskun aikaansaamiseksi.

  • Kuitujen hajottaminen vapauttaa sokereita maitohappoa tuottavien bakteerien ravintoaineeksi. Kun sokeria on enemmän käytettävissä bakteerit laskevat pH:n nopeasti tarvittavalle tasolle.
  • Kun kuituniput on hajotettu, pötsimikrobeilla on käytettävissä enemmän pinta-alaa kuidun hajottamiseksi –> tehokas rehun hyväksikäyttö

BioFast PG – propyleeniglykolia mikrobien tuottamana

BioFast PG sisältää ainutlaatuisia heterofermentatiivisia maitohappobakteereita, jotka tuottavat rehuun tehokkaasti jälkilämpenemistä ehkäiseviä käymistuotteita.

Näihin kuuluvat propionihappo, 1-propanoli, etikkahappo ja propyleeniglykoli. Uusimpien analyysien mukaan propyleeniglykolia muodostuu rehuun määriä, jotka ovat lypsylehmälle ruokinnallisestikin hyödyllisiä. Päivän propyleeniglykoliannos on jopa yli 100 g/päivä lehmää kohden.

Pääasiallinen propyleeniglykolia tuottava maitohappobakteeri on Lactobacillus buchneri. L. buchneri lisääntyy rehumassassa ja tuottaa rehuun käymistuotteensa, kuten propyleeniglykolin, säilönnän kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Tämän jälkeen pitoisuudet säilyvät vakioina rehun käyttöönottoon saakka.

BioFast PG sisältää L. buchnerin lisäksi toista hiivojen ja homeiden kasvuun vaikuttavaa heterofermentatiivista bakteeria. Uusi P. acidipropionici kasvaa L. buchneria nopeammin ja taltuttaa hiivojen ja homeiden kasvun erittäin tehokkaasti.


Tutustu tuotteeseen...


BioCool PG - Kuivahkolle rehulle

Erityisesti kuivahkon esikuivatun säilörehun (kuiva-aine yli 30 %) säilöntään tarkoitettu bakteeriseos, joka ehkäisee tehokkaasti rehun jälkilämpiämistä ja tuottaa rehuun propyleeniglykolia.

BioCool PG – propyleeniglykolia mikrobien tuottamana

Kuivahkossa rehussa suurimman riskin säilymiselle muodostavat hiivat ja homeet. Hiivojen ja homeiden kasvua ei voi estää laskemalla pH:ta, vaan siihen tarvitaan heterofermentatiivisia maitohappobakteereita. BioCool PG sisältää ainutlaatuisia heterofermentatiivisia maitohappobakteereita, jotka tuottavat rehuun tehokkaasti jälkilämpenemistä ehkäiseviä käymistuotteita. Näihin kuuluvat propionihappo, 1-propanoli, etikkahappo ja propyleeniglykoli. Uusimpien analyysien mukaan propyleeniglykolia muodostuu rehuun määriä, jotka ovat lypsylehmälle ruokinnallisestikin hyödyllisiä. Päivän propyleeniglykoliannos on jopa yli 100 g/päivä lehmää kohden.

Pääasiallinen propyleeniglykolia tuottava maitohappobakteeri on Lactobacillus buchneri. L. buchneri lisääntyy rehumassassa ja tuottaa rehuun käymistuotteensa, kuten propyleeniglykolin, säilönnän kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Tämän jälkeen pitoisuudet säilyvät vakioina rehun käyttöönottoon saakka.

BioCool PG – ehkäisee hiivojen ja homeiden kasvua

BioCool PG sisältää L. buchnerin lisäksi toista hiivojen jahomeiden kasvuun vaikuttavaa heterofermentatiivista bakteeria. Uusi P. acidipropionici kasvaa L. buchneria nopeammin ja taltuttaa hiivojen ja homeiden kasvun erittäin tehokkaasti.

Kuivahko rehu sisältää useimmissa tapauksissa runsaasti sokereita. Suuri sokerimäärä toimii ravintoaineena myös haitallisille mikrobeille ja siksi BioCool PG ei sisällä entsyymejä, jotka vapauttavat myös haitallisten mikrobien ravintoaineeksi entistä enemmän ja nopeasti sokereita. 

Näin saadaan aikaiseksi rehua, jossa on maksimoitu hiivojen ja homeiden kasvua estävien mikrobien toiminta, minimoitu haitallisten bakteerien ravintoaineiden saanti ja pH-taso on nopeasti maitohappoa tuottavan P. acidilacticin ansiosta tarvittavan matalalla tasolla.

BioCool PG – minimoi ravintoainetappiot

Hiivat käyttävät maitohappoa ravintonaan heti, kun siilo avataan ja rehu pääsee tekemisiin hapen kanssa. Hiivojen toiminta tuottaa lämpöä, saa aikaiseksi ravintoainetappioita ja rehu alkaa pilaantua. Hiivojen ja muiden ei-toivottujen mikrobien kasvun estäminen parantaa rehun säilyvyyttä ja vähentää jälkilämpenemistä.

BioCool PG:tä käyttämällä pystytään minimoimaan ravintoainetappiot, jotka voivat olla huonosti säilyneessä rehussa jopa 25 %. Erityisesti tämä näkyy siilon avaamisen jälkeen syöttörintaman pysyessä hyvälaatuisena. Kun rintauksessa ei tapahdu rehun pilaantumista, voidaan siiloa käyttää ongelmitta myös lämpimään kesäaikaan. Vuodenajasta riippumatta jälkilämpenemisen estäminen parantaa rehun maittavuutta ja lisää rehun syöntiä. Parempi syönti näkyy maitotuotoksessa ja kasvun tehostumisena.


Tutustu tuotteeseen...

BioStable - Kuivalle rehulle

Säilöheinälle (kuiva-aine yli 50 %) kehitetty bakteerivalmiste, joka estää tehokkaasti homeiden ja hiivojen kasvua.

Estää tehokkaasti hiivojen ja homeiden kasvun

Säilöheinä ei tarvitse pH:ta laskevia maitohappobakteereita, vaan BioStable pohjautuu puhtaasti hiivojen ja homeiden kasvua estävään patentoituun L. buchneri 40788 kantaan.

Tämä on alkuperäinen ja eniten tutkittu kuivalle säilöheinälle tarkoitettu bakteerikanta. Se tuottaa säilöheinään useita voimakkaasti hiivojen ja homeiden kasvua estäviä aineita: propyleeniglykolia, 1-propanolia, propionihappoa ja etikkahappoa. Nämä vähentävät merkittävästi säilöheinän lämpiämistä paalin avaamisen jälkeen.

Lopputuloksena saadaan laadukasta säilöheinää, jossa on vähemmän hiivoja ja homeita. Näin paali säilyy myös pidempään syöttökelpoisena avaamisen jälkeen.Tutustu tuotteeseen...


BioLux-tuotteet nyt ennakkotarjouksessa 31.1.2022 asti.

Kysy lisätietoja lähimmältä alue-edustajaltasi!