EtusivuAsiakaslehtiInternationellt samarbete ger nya möjligheter

Internationellt samarbete ger nya möjligheter

Tack vare internationellt samarbete har den finländska husdjursproducenten nu tillgång till kunnandet och de nyaste produkterna från hela Vilomix-gruppen. Vilomix Finland kan med sina produkter och egna högklassiga utfodringslösningar erbjuda de inhemska gårdarna nya möjligheter att utveckla sin affärsverksamhet.

Jag tror att famtiden kommer att erbjuda Vilomix-gruppen och dess kunder intressanta möjligheter. Krympande naturrresurser och en ständigt ökande befolkning är de utmaningar som Vilomix-gruppen vill svara på genom att aktivt utveckla effektivare utfodringslösningar enligt principen för hållbar utveckling. Våra produkter ger kunderna allt bättre möjligheter att utveckla sin affärsverksamhet på den globala och hårt konkurrensinriktade marknaden.

Vilomix-gruppen har idag en betydande marknadsandel i Nord-Europa. Kärnfrågan för oss är att möta våra kunders krav på såväl kunnande, kvalitet som råvarans spårbarhet. Detta är ytterst viktiga faktorer för de framåtsträvande gårdar som blandar sitt foder sälva.

Vårt mål är att få affärsverksamheten att växa internationellt genom utveckling av våra produkter och tjänster. Det första steget togs i juni när vi ändrade våra dotterbolags företagsnamn och grafiska profil, vilket kommer att bana väg för framtida internationell tillväxt.

Vilomix Finland Ab har en lång historia som producent av högklassiga foder och utfodringsmodeller. Företagets kunnande och produkter som utvecklats långsiktigt i samarbete med finländska husdjursproducenter är fortfarande grundbulten för Vilomix’ framtida tillväxt.

Nu får den finländska husdjursproducenten tillgång till den nya kunskap och de produkter som finns på den internationella marknaden. Som ett av företagen i Vilomix-gruppen är Vilomix Finland nu en ännu konkurrenskraftigare partner, som kan förse den inhemska husdjursproducenten med högklassiga produkter och konkurrenskraftiga priser också i framtiden.

Med bästa hälsningar

Peter Iversen
Koncernchef
Dansk Vilomix A/S