EtusivuAsiakaslehtiEffektiv kvalitetskontroll och månsidigt kunnande

Effektiv kvalitetskontroll och månsidigt kunnande

Högklassiga råvaror, en kontrollerad produktionsprocess och yrkeskunnig personal är styrkan i Vilomix’ produktion.

Vilomix’ sortiment innehåller omkring fyrahundra olika produkter för husdjursgårdar. Råvarorna och förpackningsmaterialen levereras av omkring etthundra aktörer. Omkring 30 procent av sortimentet består av produkter som företaget förmedlar och 70 procent är egen produktion.

- Vi tillverkar både flytande och torra produkter i fyra olika tillverkningsavdelningar. En bra visare för komplexiteten i vår produktion är bland annat att våra förpackningsstorlekar varierar från små flaskor på hundra milliliter upp till kontainers på tusen liter, säger produktionscef Juhani Aaltonen.

Vilomix utvecklar kontinuerligt sina produktionsprocesser och investerar varje år i nya tekniska hjälpmedel som underlättar personalens arbete. - Detta är ett medvetet val, som förbättrat arbetsklimatet och minskat sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Våra äldre arbetstagare lär upp de yngre och vi ser till att ingen lämnas ensam. Personalomsättningen är mycket låg, säger Aaltonen som själv trivts i företagets tjänst i 26 år.

Motproverna sparas under produktens hela användningstid

Vilomix använder i sin produktion omkring tvåhundra olika råvaror som levereras från olika håll i Europa.

- Varje mottaget parti åtföljs av en specifikation som berättar att produkten har undersökts på avsändningsstället. Om det är fråga om en riskråvara som t.ex. algmjöl gör vi ytterligare test här på platsen. Vi undersöker också råvarorna okulärt och gör stickprov som analyseras i utomstående laboratorier, berättar Aaltonen.

När en produkt är färdig tas av varje produktparti ett prov som kallas för motprov.

- Motprovens förvaringstid är lika lång som produkternas användningstid eller i snitt ca 1.5-2 år. Om en kund gör en reklamation om en produkt undersöks motprovet på ett opartiskt laboratorium. Det kommer ytterst sällan reklamationer. De anmärkningar som görs gäller främst transportskador, säger Aaltonen.

Från tillverkningsavdelningen flyttas produkten till lagret för färdiga produkter och därifrån varje dag till kunder runtom i Finland, Sverige och Estland, i tur och ordning enligt tillverkningsvecka.

- När produktsortimentet är stort är det under högsäsong en utmaning för produktionen att få rätt mängd produkter till rätt kund på rätt tid. Att ingen ringer och klagar visar att vi lyckats, ler Aaltonen.

Vätskor, pulver och tabletter

Aaltonen berättar att företaget gjort stora investeringar i nya anläggningar. Fabriken kan producera produkter i många olika former, dvs. som vätskor, pulver, tabletter och pelletter.

- Styrkan i vår produktion består av högklassiga råvaror, effektiv kvalitetskontroll och en modern maskinpark.  Något som också är viktigt att många av de femton yrkeskunniga anställda vi har i produktionen kan utföra också andra uppgifter än dem som utförs på den egna avdelningen.


Text: Mirka Sillanpää