EtusivuAjankohtaistaVaihtoehtoja viljan ja oljen säilöntään

Vaihtoehtoja viljan ja oljen säilöntään

1) Vaihtoehtoja viljan säilöntään

Kesän lämpötilasumma on ollut pieni ja viljojen valmistuminen on kovin myöhässä. Monin paikoin vilja on vielä kovin keskeneräistä ja pientä epävarmuutta on siitä, ehtiikö vilja lainkaan valmistua ennen talven tuloa. Viljan puintikosteudet uhkaavat olla korkeat kypsymättömyyden ja runsaiden sateiden vuoksi. Viljan kuivatus on yleisin toimenpide ennen varastointia, mutta kuivatuskustannukset uhkaavat muodostua varsin korkeiksi. Onneksi on olemassa erittäin toimivia vaihtoehtoisia viljan säilyvyyttä parantavia menetelmiä, jos tilalla on mahdollista käyttää vilja kosteana ruokinnassa.

Kokoviljasäilörehu

Vilja voidaan säilöä säilörehuksi, jolloin se vastaa hyvinkin nurmisäilörehua ruokinnassa. Kokoviljasäilörehulla voidaan korvata jopa 40 % nurmisäilörehusta maitotuotoksen laskematta. Paras korjuuaste on taikinatuleentumisen loppuvaihe. Useimmilla tiloilla tämä vaihe on tänä syksynä jo ohitettu. Biologinen säilöntäaine soveltuu erittäin hyvin kokoviljasäilörehun säilöntään. Ne toimivat parhaiten rehun kuiva-aineen ollessa 35-50%. Kotimaisissa selvityksissä bakteeriympillä on saatu paremmat säilöntätulokset kuin esimerkiksi hapoilla tai urealla (Suokannas, Pehkonen, Mäkinen, Tuori, Pentti 2003).

Biologiset säilöntäaineet mahdollistavat hyvän säilöntälaadun laskemalla rehun pH:ta, vähentävät hiivojen ja homeiden kasvua ja siten ehkäisevät rehun lämpenemistä. Hiven Oy:llä on tarjota kokoviljan säilöntään tuotteita kahden eri valmistajan valikoimasta. Omalla tuotemerkillä myydään Hiven Cool-IT for Wholecrop –tuotetta sekä Lallemandin valmistamaa Biotal Wholecrop Gold –tuotetta.  Jos kokoviljasäilörehussa on myös seassa valkuaiskasveja, silloin parhaat säilöntäaineet ovat Hiven Cool-IT Wholecrop Legume tai Biotal Wholecrop Legume.

Murskevilja

Tänä vuonna, kun viljan valmistuminen näyttää viivästyvän ja puintikosteus uhkaa jäädä korkeaksi, viljan murskesäilöntä on hyvä vaihtoehto. Murskevilja puidaan ja säilötään sen kosteuden ollessa 25-40 %. Säilöminen murskeviljana on edullisempaa kuin perinteinen kuivaaminen. Käymisen aikana tapahtuvien muutosten ansiosta murskeviljaa voidaan syöttää eläimille enemmän kuin kuivattua viljaa. Murskeviljaa syötettäessä pötsin happamoitumisriski on myös pienempi.

Biologiset säilöntäaineet soveltuvat erittäin hyvin viljan murskesäilöntään. Biologisten säilöntäaineiden käyttö vähentää kuiva-ainetappioita, estää hiivojen ja homeiden kasvua, estää viljan jälkilämpiämistä. Sen lisäksi ne ovat turvallisia ja helppoja käyttää, eivätkä ne ruostuta korjuukoneita. Hiven Oy tarjoaa murskeviljan säilöntään seuraavia tuotteita: Hiven Murske sekä Biotal Biocrimp.

2) Hyvälaatuiselle oljelle tulee kysyntää

Turve ja olki ovat paljon käytettyjä kuivikkeita kotieläintuotannossa. Olkea toki voidaan käyttää myös ruokinnassa. Märkä kesä on haitannut merkittävästi turpeen nostoa. Kuivikekäyttöön tarkoitetusta turpeesta tulee todennäköisesti pulaa tulevan sisäruokintakauden aikana. Olki korvaa turvetta, joten hyvälaatuisen oljen kysyntä todennäköisesti tulee lisääntymään.

Loppukesäkin on ollut kovin kostea. Se haittaa oljen kuivumista pellolla ja riski liian kostean oljen pilaantumisesta varastoinnin aikana lisääntyy. Huonolaatuisen ja homeisen oljen käyttö kuivikkeena on haitallista eläimille sekä eläinten hoitajille. Myös sen syöntilaatu heikkenee huomattavasti ja olkeen voi syntyä bakteerien tuottamia homemyrkkyjä, toksiineja. Olkipaalien muovittaminen parantaa säilyvyyttä. Jo muutama muovikerros riittää oljen hyvään säilöntään.

Hieman kosteaksi jäävän oljen säilyvyyttä voidaan huomattavasti parantaa käyttämällä paalauksen yhteydessä biologisia säilöntäaineita. Ne estävät hiivojen ja homeiden kasvua, jotka aiheuttavat oljen lämpiämistä. Lisäksi ne muodostavat rehuun arvokkaita käymistuotteita. Rehu tuoksuu miellyttävälle ja eläimet syövät sitä mielellään. Hiven Oy suosittelee oljen säilöntään seuraavia tuotteita: Hiven BioDry sekä Biotal Biostraw.

3) Kostea loppukesä lisää homemyrkkyriskiä rehuissa

Poikkeuksellisen kostea loppukesä on viivästyttänyt puinteja ja vaikeuttanut sadonkorjuuta koko Suomessa.  Kosteat olosuhteet antavat hyvin otolliset kasvuolosuhteet erilaisille homeille kasvustoissa. Jos kosteuden kanssa samanaikaisesti ilma on viileää, lisääntyy homemyrkkyjen eli toksiinien muodostumisen riski huomattavasti. Homeisuus ei aina tarkoita sitä, että rehussa olisi myös toksiineja, mutta sopivissa olosuhteissa homemyrkkyjä syntyy hyvin yleisesti.

Homemyrkyt aiheuttavat mm. syömättömyyttä, häiriöitä lisääntymistoiminnoissa ja maksavaurioita. Ne heikentävät myös eläimen yleistä vastustuskykyä. Kaikki nämä vaikuttavat tuotantoon ja heikentävät taloudellista tulosta.

Jos heinä tai säilörehu on korjuuvaiheessa ollut sateessa tai vilja on tuleentunut pitkän sadekauden kuluessa, suosittelemme lisäämään eläimille syötettävän rehun joukkoon BioTox –tuotetta. Sen on todettu tehokkaasti sitovan erilaisia toksiineja, mutta se ei sido rehuseoksen vitamiineja tai hivenaineita. Kysy tuotetta palvelevalta alue-edustajaltasi.